วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบร่างสัญญากว่า 400 แบบ

แบบร่างสัญญาต่างๆ มีกว่า 400 แบบ มีประโยชน์มากครับ สามารถนำไปทำเป็นหนังสือนิติกรรมต่างๆ ได้เลย


DOWNLOAD HERE


***ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์มา ณ ที่นี้ครับ
Share

Twitter Facebook Delicious Digg Stumbleupon Favorites More